دانلود کاتالوگ دوزبانه  محصولات 

products

بسته بندی شاتون

 

شاتون های تولید شده در شرکت رزمیاران در بسته بندی تکی و هر 4 بسته با یک گرید وزنی در یک بسته بندی مجزا ارائه می شود .